benderawpberkibar.jpg

CIRI-CIRI BENDERA WILAYAH PERSEKUTUAN

Menerapkan warna asas Bendera Malaysia yang melambangkan Wilayah Persekutuan adalah milik Kerajaan Persekutuan dan seluruh rakyat Malaysia:

Kuning Kedudukan yang dihormati, dimuliakan dan kedaulatan
Biru Perpaduan, keikhlasan, kestabilan, keharmonian dan kebenaran
   
Merah Semangat waja, kekuatan, keberanian dan bertenaga.
   
Jata Negara (Lambang harimau berjuang) Melambangkan Wilayah Persekutuan sebagai jajahan penting yang meneraju pemerintahan, pentadbiran dan pusat perniagaan negara.
   
Tiga (3) bintang Di bawah Jata Negara membawa maksud 3 Wilayah Persekutuan terpenting iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya yang bernaung dan mendokong Wilayah Persekutuan

LAGU RASMI WILAYAH PERSEKUTUAN
Senikata lagu Maju dan Sejahtera memenuhi hasrat kehidupan warga Wilayah Persekutuan
Maju mencerminkan kemajuan yang dicapai dari segi ekonomi, politik, sosial, rohani, psikologi dan budaya
Sejahtera dari segi aspek berikut:

 • Bandaraya yang berkualiti dan efisien yang mempunyai infrastrukur yang terancang dan berkualiti.
 • Sistem pengangkutan awam yang tepat, cepat dan selamat.
 • Keselamatan awam yang terjamin dan kemudahan rekreasi untuk memenuhi pelbagai keperluan
  masyarakat.
 • Keharmonian integrasi antara kaum dan penyertaan masyarakat untuk membentuk komuniti yang
  berhemah, berbudi bahasa dan berbudaya tinggi.
 • Pencapaian masyarakat yang berilmu, bermoral, beretika dan bersikap toleransi.
 • Pencapaian ekonomi dan peluang pekerjaan untuk masyarakat
 • Nilai kebersihan, keselesaan dan penjagaan alam sekitar.
 

“MAJU DAN SEJAHTERA”

 

Harmoni Wilayah Pertiwi

Semoga Sentiasa Diberkati

Wawasan Hala Pembangunan

Sebagai Semangat Perpaduan

Wilayah Persekutuan

Maju Dan Sejahtera (2X)

 

Download lagu Wilayah Persekutuan.