jmm1.jpg

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorms Warning     ( IDM20007 )
6:31 pagi, 29hb Jan 2007

Our Ref: ( JMM.RML06/701/10Jld15 (65) )

HEAVY RAIN WARNINGIssued at : 6.31 am 29/01/2007
WARNING UPDATEHEAVY RAIN WARNING (RED STAGE)In Sarawak, moderately heavy rain is expected to occur especially in the late afternoons and nights until this Wednesday, 31 January 2007.
Issued by
Malaysian Meteorological Department
AMARAN HUJAN LEBATDikeluarkan pada: 6.31 pagi 29/01/2007
PENGEMASKINIAN AMARANAMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT MERAH)Di negeri Sarawak, hujan sederhana lebat dijangka berlaku terutama pada lewat petang dan malam sehingga hari Rabu 31 Januari 2007.