jmm1.jpg

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorms Warning     ( IDM20007 )
7:00 pagi, 28hb Jan 2007

Our Ref: ( JMM.RML06/701/10Jld15 (63) )

AMARAN HUJAN LEBATDikeluarkan pada: 7.00 pagi 28/01/2007
PENGEMASKINIAN AMARANSeksyen AAMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT MERAH)Di Sabah, hujan sederhana lebat yang sedang berlaku di Bahagian Kudat, Pantai Barat, Pedalaman dan WP Labuan dijangka berterusan sehingga malam ini Ahad (28 Januari 2007).

Di negeri Sarawak, hujan sederhana lebat yang berlaku di Bahagian Kuching, Samarahan, Bintulu, Miri, Limbang dan Mukah dijangka berterusan sehingga malam ini (28 Januari 2007).

Di Johor terutamanya Johor Timur dan Johor Selatan, hujan sederhana lebat yang berlaku dijangka berterusan sehingga Ahad (28 Januari 2007).

Seksyen B

AMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT JINGGA)

Di negeri Sarawak, hujan sederhana lebat yang berlaku terutamanya pada lewat petang dan malam dijangka berterusan sehingga hari Ahad (28 Januari 2007).

Di Pahang terutamanya Pahang Timur dan Pahang Selatan, hujan sederhana yang berlaku dijangka berterusan sehingga Ahad (28 Januari 2007).


 

HEAVY RAIN WARNINGIssued at : 7.00 am 28/01/2007
WARNING UPDATESection AHEAVY RAIN WARNING (RED STAGE)In Sabah, moderately heavy rain now occuring over Kudat, West Coast, Interior and FT Labuan is expected to persist until this night (28 January 2007).

In Sarawak, moderately heavy rain now occuring over Kuching, Samarahan, Bintulu, Miri, Limbang and Mukah divisions is expected to persist until this night (28 January 2007).

In Johore, particularly Eastern and Southern Johore, moderately heavy rain occurring is expected to persist until Sunday (28 January 2007).

Section B

HEAVY RAIN WARNING (ORANGE STAGE)

In Sarawak, moderately heavy rain mainly in late afternoon and night is expected to persist until Sunday (28 January 2007).

In Pahang, particularly Eastern and Southern Pahang, moderate rain occurring is expected to persist until Sunday (28 January 2007).
 

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Inovation
28/01/2007
Advertisements