jmm1.jpg

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorms Warning     ( IDM20007 )
6:05 petang, 26hb Jan 2007

Our Ref: ( JMM.RML06/701/10Jld15 (60) )

AMARAN HUJAN LEBATDikeluarkan pada: 6.05 petang 26/01/2007
PENGEMASKINIAN AMARANSEKSYEN AAMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT MERAH)Di Johor dan Pahang terutamanya Pahang Timur dan Selatan, hujan sederhana lebat yang berlaku dijangka berterusan sehingga Ahad (28 Januari 2007).Di negeri Sarawak, hujan sederhana lebat yang berlaku terutamanya pada lewat petang dan malam dijangka berterusan sehingga hari Ahad, 28 Januari 2007.

SEKSYEN B

AMARAN HUJAN LEBAT

Di Sabah, hujan sederhana kadangkala lebat yang sedang berlaku di beberapa tempat di Bahagian Pantai Barat dan Pedalaman dijangka berterusan sehingga malam ini (26 Januari 2007).
 

HEAVY RAIN WARNINGIssued at : 6.05 pm 26/01/2007
WARNING UPDATESECTION AHEAVY RAIN WARNING (RED STAGE)In Johore and Pahang, particularly Eastern and Southern Pahang, moderately heavy rain occurring is expected to persist until Sunday (28 January 2007).In Sarawak, moderately heavy rain mainly in late afternoon and night is expected to persist until Sunday, 28 January 2007.

SECTION B

HEAVY RAIN WARNING

Present scaterred moderate rain occasionally heavy over West Coast and Interior Division in Sabah is expected to persist until night (26 January 2007)
 

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Inovation
26/01/2007