jmm1.jpg

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorms Warning     ( IDM20007 )
8:50 pagi, 25hb Jan 2007

Our Ref: ( JMM.RML06/701/10Jld15 ( 48) )

AMARAN HUJAN LEBATDikeluarkan pada: 8.50 pagi 25/01/2007

PENGEMASKINIAN AMARANAMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT MERAH)Dikeluarkan pada: 8.30 pagi 25/01/2007

Di Johor dan Pahang terutamanya Pahang Timur dan Selatan, hujan sederhana lebat yang sedang berlaku dijangka berterusan sehingga Ahad (28 Januari 2007).

Di negeri Sarawak, hujan sederhana lebat yang sedang berlaku terutamanya pada lewat petang dan malam dijangka berterusan sehingga hari Ahad, 28 Januari 2007.

 

HEAVY RAIN WARNINGIssued at : 8.50 am 25/01/2007

WARNING UPDATE HEAVY RAIN WARNING (RED STAGE)Issued at 8.30 am 25/01/2007In Johore and Pahang particularly Eastern and Southern Pahang, moderately heavy rain occurring is expected to persist until Sunday (28 January 2007).

In Sarawak, moderately heavy rain mainly in late afternoon and night is expected to persist until Sunday, 28 January 2007.
 

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Inovation
25/01/2007
Advertisements