mosti.JPG

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Thunderstorms Warning     ( IDM20007 )
7:00 petang, 23hb Jan 2007

Our Ref: ( JMM.RML06/701/10Jld15 ( 45) )

AMARAN HUJAN LEBAT

Dikeluarkan pada: 7.00 petang 23/01/2007

PENGEMASKINIAN AMARANSEKSYEN AAMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT MERAH)Di Johor terutamanya Johor Timur dan Selatan, hujan sederhana lebat yang sedang berlaku dijangka berterusan sehingga Ahad (28 Januari 2007).

Di negeri Sarawak, hujan sederhana lebat yang sedang berlaku terutamanya pada lewat petang dan malam dijangka berterusan sehingga hari Ahad, 28 Januari 2007.

SEKSYEN B

AMARAN HUJAN LEBAT (PERINGKAT JINGGA)

Di Pahang, hujan sederhana yang sedang berlaku dari semasa ke semasa dan dijangka menjadi lebat mulai Khamis (25 Januari 2007) sehingga Ahad (28 Januari 2007).

SEKSYEN C

Hujan sederhana kadangkala lebat yang sedang berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman bahagian Sandakan dan Tawau dijangka berterusan sehingga tengah malam ini (23 Januari 2007).

Keadaan ini berkemungkinan akan menyebabkan angin kencang, banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah, lereng-lereng bukit dan tebing-tebing sungai.

 

HEAVY RAIN WARNING

Issued at : 7.00 pm 23/01/2007

WARNING UPDATESECTION AHEAVY RAIN WARNING (RED STAGE)In Johore particularly eastern and southern Johore, moderately heavy rain occurring is expected to persist until Sunday (28 January 2007).

In Sarawak, moderately heavy rain mainly in late afternoon and night is expected to persist until Sunday, 28 January 2007.

SECTION B

HEAVY RAIN WARNING (ORANGE STAGE)

In Pahang, occasionally moderate rain is expected to become heavy from Thursday (25 January 2007) until Sunday (28 January 2007).

SECTION C

Present scattered moderate rain occasionally heavy over inland areas of Sandakan and Tawau is expected to persist until midnight (23 January 2007).

These rain could produce flash floods, strond winds and mudslides along river banks, low-lying areas and mountain slopes
 

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Inovation
23/01/2007
Advertisements